Close
Категории
  Търси

  Условия за ползване на сайта

  1.1. Уважаеми посетители на уеб сайт www.ceramic-group.com моля, запознайте се с настоящите общи условия. Моля, преди да използвате настоящия уебсайт, прочетете ги внимателно. В случай че използвате настоящия уебсайт, Вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно. Моля, не използвайте този уебсайт в случай, че не приемате тези условия.
  1.2. Настоящите Условия за ползване на уеб сайт www.ceramic-group.com уреждат взаимоотношенията между „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД и всеки Клиент на уебсайта www.ceramic-group.com (наричан по-долу „уебсайт”).

  1.3. „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД е търговско дружество регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 825388814, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”България” №125, представлявано от Управителя Руслан Милков Стефанов.

  1.4. „Клиент” е всяко лице, което ползва предоставяните чрез уебсайта услуги.

  1.5. Клиентът е длъжен да се запознае с настоящите Условия за ползване на уебсайта. В случай на несъгласие с настоящите Условия за ползване на уебсайта, Клиентът не следва да използва този уебсайт. В случай на използване на настоящия уебсайт, то ще се счита за съгласие с настоящите Условия за ползването му. Предоставяне на лична информация от Клиента се смята съгласие за събиране и ползване на същата в съответствие с настоящите общи условия.

  1.6. Публикуваните Условия за ползване на уебсайта могат да бъдат променяни периодично в случай на необходимост от допълване на нови характеристики към продуктите и услугите на „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД, нормативни промени или други причини. „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД може да изменя тези Условия по всяко време, като публикува изменената версия на Уебсайта. Променената версия се счита влязла в сила от момента на публикуването й. В случай че Клиентът не е съгласен с Условията за ползване на уебсайта, то Клиентът може по всяко време да прекрати ползването му, както и ползването на предоставяните чрез него услуги.

  2. РЕГИСТРАЦИЯ
  Регистрацията в сайта е доброволна и напълно безплатна. Регистрация в уебсайта ще е необходима единствено в случай че желаете да получавате редовно нашата брошура с най-новите ни предложения. За да се регистрирате е необходимо да попълните контактната форма. Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни за попълване.


  3. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
  3.1. В случай че Клиентът се регистрира и предостави данни на „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД, изпрати кореспонденция, електронна поща или друга информация, свързана с услугата, предоставяна от „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД , то дружеството ще запази тези данни с цел проследяване и оценяване качеството на услугата, предотвратяване на евентуални нарушения, подобряване качеството на предоставените услуги.
  Уебсайтът на „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД съхранява електронна поща и кореспонденция единствено и само относно услугата, предоставяна на Клиента.

  3.2. Потвърждавайки желанието за ползване на услуги, предоставяни чрез настоящия уебсайт, Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД на всички предоставени и/или законосъобразно придобити от „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД данни за описаните по-горе цели и използването им по начина, описан в настоящите Условията за ползване на уебсайта и изискванията на действащото законодателство на Република България.

  3.3. Предоставяйки електронната си поща в раздел „АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН”, Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД търговски съобщения, свързани с услугите, предоставяни от „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД и/или негови партньори.

  4. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
  4.1. „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД декларира, че по никакъв начин няма да предоставя или разкрива каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на нормативно закрепените си задължения. „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД може да предоставя лични данни на Клиента само и единствено на тези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД.

  5. ОБЩИ
  Обявените стоки са само част от артикулите, които може да закупите от „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД. В случай че имате интерес към други продукти, може да посетите складовите бази на „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД. Поради технически особености е възможно изобразените цветове да се отличават от оригиналните. Поради технически особености са възможни неточности и печатни грешки.
  В случай, че желаете да публикуваме платено търговско съобщение на нашия уебсайт Вие имате възможност да направите това попълвайки контактната форма, поместена в раздел „МАЙСТОРИ”. Наш служител ще се свърже с Вас, за да уточните детайли.

  6. ЦЕНИ
  Всички цени, обявени в уебсайта цени са в български лева и с включен ДДС и важат към момента на публикуването им. В случай на установена разлика между цените, обявени в сайта и цените в складовата база на „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД важат цените, посочени в съответната складова база. „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД си запазва правото да променя обявените цени по всяко време. Обявените нови цени влизат в сила от момента на публикуването им. Цените важат до изчерпване на наличните количества. Поради технически особености е възможно изобразените да се отличават от оригиналните. Възможни са неточности и грешки в изображенията и текста. В обявените цени не са включени декорация, доставка до адрес, материали и консумативи за монтаж. Част от предлаганите продукти се продават разглобени и са предназначени за самостоятелен монтаж.

  7. ГАРАНЦЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
  За всички стоки, обявени на уебсайта, „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД предоставя гаранция в съответствие с разпоредбите на чл.112-чл.115 от Закона за защита на потребителите.

  8. ДРУГИ
  В случай че сте избрали стока от нашия уебсайт, то може да отправите запитване чрез контактната форма, намираща се под продукта. Наш служител ще се свърже с Вас, за да отговори на Вашите въпроси.

  Настоящите Условия за ползване на уебсайта www.ceramic-group.com са приети на 09.09.2016г.